Quy trình phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản dự án

05/04/2016 | 06:58 AM

 | 

Quy trinh 1.pdfQuy trinh 1.pdf​​