Danh sách thực trạng tiến độ xây dựng đề án Vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

17/09/2015 | 01:49 AM

 | 

Danh sách thực trạng tiến độ xây dựng đề án Vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

DANH SÁCH 

THỰC TRẠNG TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VTVL CÁC ĐƠN VỊ

(Tính đến 17/9/2015)

1.     Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Thẩm định

Phê duyệt

Ghi chú

1

Bệnh viện Bạch Mai;

 

 

Chưa gửi dự thảo

2

Bệnh viện Chợ Rẫy;

27/5/2015

Gửi BNV

Đã thẩm định, Gửi BNV

3

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế;

29/7/2015

 

Đã thẩm định

4

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;

28/8/2014

02/7/2015

Đã được phê duyệt

5

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ;

 

 

Đang dự thảo

6

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam;

 

 

Đang dự thảo

7

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

03/9/2015

 

 

8

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

12/6/2015

10/8/2015

Đã được phê duyệt

9

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

22/6/2015

Gửi BNV

Đã thẩm định

10

Bệnh viện E

 

 

Đang dự thảo

11

Bệnh viện Hữu nghị

28/8/2014

20/10/2014

Đã được phê duyệt

12

Bệnh viện Thống Nhất

 

 

Đang dự thảo

13

Bệnh viện C Đà Nẵng

04/7/2014

08/9/2015

Đã được phê duyệt

14

Bệnh viện K

 

 

Đang dự thảo

15

Bệnh viện Nhi Trung ương

25/6/2014

 

Đã thẩm định, đang chỉnh sửa

16

Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

19/8/2015

Gửi BNV

Đã thẩm định, gửi BNV

17

Bệnh viện Mắt Trung ương

 

 

Đang dự thảo

18

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng TW

 

 

Đang dự thảo

19

Bệnh viện Nội tiết Trung ương

09/10/2013

Gửi BNV

 

20

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội

16/7/2014

Gửi BNV

Đã thẩm định, gửi BNV

21

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Tp. Hồ Chí Minh

30/7/2015

Gửi BNV

Đang chỉnh sửa, hoàn thiện

22

Bệnh viện 71 Trung ương

09/10/2013

10/10/2014

Đã được phê duyệt

23

Bệnh viện 74 Trung ương

11/9/2014

10/8/2015

Đã được phê duyệt

24

Bệnh viện Phổi Trung ương

04/7/2014

 

Cần chỉnh sửa Đề án theo Biên chế đã được phê duyệt

25

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

 

 

Đang dự thảo

26

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

17/10/2014

 

Chưa hoàn thiện Đề án theo yêu cầu của Tổ thẩm định

27

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

11/9/2014

27/7/2015

Đã được phê duyệt

28

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập;

16/7/2014

19/6/2015

Đã được phê duyệt

29

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương;

16/4/2015

15/6/2015

Đã được phê duyệt

30

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;

24/10/2014

 

Cần chỉnh sửa Đề án theo Biên chế đã được phê duyệt

31

Bệnh viện Da liễu Trung ương;

10/9/2015

 

Đã thẩm định

32

Bệnh viện Lão khoa Trung ương;

 

 

Chưa gửi dự thảo xin ý kiến

33

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương;

30/12/2014

 

Cần chỉnh sửa Đề án theo Biên chế đã được phê duyệt

34

Bệnh viện Châm cứu Trung ương;

16/7/2014

 

Cần chỉnh sửa Đề án theo Biên chế đã được phê duyệt

35

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

10/9/2015

 

Cần chỉnh sửa Đề án theo Biên chế đã được phê duyệt

36

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

 

 

Đang dự thảo

37

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;

 

 

Chưa gửi dự thảo xin ý kiến

38

Viện Pasteur Nha Trang;

24/7/2015

 

Đang hoàn thiện dự thảo

39

Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh;

 

 

Đang dự thảo

40

Viện Dinh dưỡng;

03/7/2014

10/10/2014

Đã được phê duyệt

41

Viện Y học Biển;

 

 

Đang dự thảo

42

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường;

03/7/2014

10/10/2014

Đã được phê duyệt

43

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh;

 

 

Đang dự thảo

44

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương;

07/8/2015

28/8/2015

Đã được phê duyệt

45

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn;

03/9/2015

08/9/2015

Đã được phê duyệt

46

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh;

25/6/2015

08/9/2015

Đã được phê duyệt

47

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương;

02/7/2015

 

Đã  hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưởng ký

48

Trường Đại học Y Hà Nội;

17/7/2015

 

Đang hoàn thiện dự thảo

49

Trường Đại học Dược Hà Nội;

 

 

Đang dự thảo

50

Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh;

 

 

Đang dự thảo

51

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

17/7/2014

 

Cần chỉnh sửa Đề án theo Biên chế đã được phê duyệt

52

Trường Đại học Y Dược Thái Bình;

17/7/2014

19/6/2015

Đã được phê duyệt

53

Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ;

09/9/2015

 

 

54

Trường Đại học Y tế công cộng;

18/7/2014

07/7/2015

Đã được phê duyệt

55

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định;

17/7/2014

07/7/2015

Đã được phê duyệt

56

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam;

 

 

Đang dự thảo

57

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương;

 

 

Đang dự thảo

58

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng;

17/7/2014

Gửi BNV

Cần chỉnh sửa Đề án theo Biên chế đã được phê duyệt

59

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

06/8/2015

20/8/2015

Đã được phê duyệt

60

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh;

17/7/2014

10/8/2015

Đã được phê duyệt

61

Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

16/6/2015

17/7/2015

Đã được phê duyệt

62

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia;

 

 

Đang dự thảo

63

Viện Dược liệu;

19/8/2015

08/9/2015

Đã được phê duyệt

64

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế;

29/7/2015

 

Đang chỉnh sửa, hoàn thiện

65

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

 

 

Đang dự thảo

66

Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế;

 

Gửi BNV

 

67

Viện Pháp y Quốc gia;

 

 

Đang dự thảo

68

Viện Pháp y tâm thần Trung ương;

 

 

Chưa gửi dự thảo xin ý kiến

69

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

 

 

BNV thẩm định và giao biên chế

70

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương;

08/7/2015

10/8/2015

Đã được phê duyệt

71

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế;

 

 

Chưa gửi dự thảo xin ý kiến

72

Tạp chí Y học thực hành;

 

 

Chưa gửi dự thảo xin ý kiến

73

Tạp chí Dược học;

 

 

Đang dự thảo

74

Báo sức khỏe đời sống;

 

 

Chưa gửi dự thảo xin ý kiến

75

Viện chiến lược và chính sách y tế.

06/8/2015

 

Đang hoàn thiện dự thảo

Ghi chú:

Có 47/75 = 63% số đơn vị thẩm định; Trong đó 23/75 đơn vị đã được phê duyệt = 31 %; 07 đơn vị tự chủ toàn bộ gửi Bộ Nội vụ thẩm định cơ cấu CDNN = 9,33 %;

(Trong tuần có thêm Trung tâm TTGD SK TW trình phê duyệt Đề án VTVL)

BẢNG TỔNG HỢP

Tiến độ xây dựng Đề án VTVL của các  Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Ngày gửi dự thảo ĐA

Ngày thẩm định

 

Ghi chú

 

Yêu cầu thời gian thực hiện

1

Vụ Tổ chức cán bộ

6/2014

 

Đã trình Bộ trưởng  nhất trí và làm mẫu để các đơn vị tham khảo

Trình Thứ trưởng phụ trách cơ quan cho ý kiến và trinh Bộ trưởng phê duyệt trong tháng 8/2015

2

Vụ Pháp chế

 

07/8/2015

Đang chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định

Hoàn thiện dự thảo trong tháng 9/2015

3

Tổng Cục Dân số - KHHGĐ

04/7/2014

04/6/2015

Đang chỉnh sửa theo góp ý của Tổ thẩm định

Đề nghị chỉnh sửa sớm trong tháng 9/2015

4

Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo

16/10/2014

08/9/2015

Đã thẩm định, đang hoàn thiện

Đề nghị chỉnh sửa sớm trong tháng 9/2015

5

Cục Công nghệ thông tin

9/10/2013

 

Đang chỉnh sửa theo Biên chế được giao

Đề nghị chỉnh sửa sớm trong tháng 9/2015

6

Cục quản lý Y Dược cổ truyền

9/10/2013

 

Đang chỉnh sửa theo Biên chế được giao

Đề nghị chỉnh sửa sớm trong tháng 9/2015

7

Cục quản lý môi trường y tê

 

15/4/2015

Đang chỉnh sửa theo yêu cầu của Tổ thẩm định

Hoàn thiện dự thảo trong tháng 8/2015

8

Cục Phòng chống HIV/AIDS

 

 

Đang dự thảo

Đề nghị báo cáo Thẩm định trong Tháng 9/22015

9

Cục An toàn thực phẩm

31/8/2015

08/9/2015

Đã thẩm định, đang hoàn thiện

Đề nghị chỉnh sửa sớm trong tháng 9/2015

10

Cục quản lý Khám, chữa bệnh

28/8/2015

 

Chờ báo cáo thẩm định

Đề nghị Thẩm định trong Tháng 9/2015

11

Cục Y tế dự phòng

 

 

Đã lấy ý kiến chỉnh sửa dự thảo

Đề nghị Thẩm định trong Tháng 9/2015

12

Cục quản lý Dược

12/8/2015

20/8/2015

Đang chỉnh sửa dự thảo theo ý kiến

Đề nghị hoàn thiện trong tháng 9/2015

13

Vụ T/thông và thi đua khen thưởng

 

15/4/2015

Đang chỉnh sửa theo yêu cầu của Tổ thẩm định

Hoàn thiện dự thảo trong tháng 9/2015

14

Vụ Hợp tác quốc tế

 

 

Đang dự thảo

Đề nghị báo cáo Thẩm định trong Tháng 9/2015

15

Vụ Kế hoạch- tài chính

 

 

Đang dự thảo

Đề nghị báo cáo Thẩm định trong Tháng 9/2015

16

Thanh tra Bộ

28/8/2015

 

Chờ thẩm định

Đề nghị báo cáo Thẩm định trong Tháng 9/2015

17

Văn phòng Bộ

 

 

Đang dự thảo

Đề nghị báo cáo Thẩm định trong Tháng 9/2015

18

Vụ TTB & công trình y tế

 

 

Đã lấy ý kiến chỉnh sửa dự thảo

Báo cáo Thẩm định trong Tháng 9/2015

19

Vụ sức khỏe BM-TE

27/8/2015

 

Chờ thẩm định

Đề nghị báo cáo Thẩm định trong Tháng 9/2015

20

Vụ Bảo hiểm y tế

 

10/8/2015

Đã lấy ý kiến chỉnh sửa dự thảo

Báo cáo Thẩm định trong Tháng 9/2015

Ghi chú: Có 10/20 = 50 %  đơn vị gửi dự thảo xin góp ý và xếp lịch thẩm định, trong đó có 9/20 = 45% đơn vị đã báo cáo thẩm định đang hoàn thiện (trình ký trong tháng 9/2015);

-         Trong tuần thứ 2 của tháng 9/2015 đã có thêm Cục An toàn thực phẩm, Cục Khoa học công nghệ và ĐT báo cáo thẩm định;

-         Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,Vụ sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Thanh tra Bộ gửi gửi dự thảo đến Vụ TCCB và chờ Thẩm định;​