Tin tức tổng hợp

Tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 02:52

Triển khai Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Chủ Nhật, ngày 28/11/2021 02:51

Công tác thanh tra Bộ Y tế tháng 3 năm 2021

Chủ Nhật, ngày 28/11/2021 02:51

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế trong tháng 4 năm 2021

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 02:50

Tình hình nhiễn HIV và công tác kiểm soát, phòng, chống HIV trong Quý 1 năm 2021

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 02:49

Hoạt động y tế dự phòng trong tháng 3 của Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 02:49

Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Nga trong việc tổ chức bộ phận một cửa

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 02:48

Kinh nghiệm của Mỹ trong cung ứng dịch vụ công phục vụ người dân

Thứ Tư, ngày 24/11/2021 02:47

Về xã hội hóa dịch vụ công trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Thứ Sáu, ngày 19/11/2021 02:46

Hệ thống theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Thứ Bẩy, ngày 13/11/2021 02:46

Về quản lý viện trợ ODA và đấu thầu, đẩy mạnh đấu thầu tập trung, đấu thầu qua mạng được triển khai đồng bộ, hiệu quả

Thứ Sáu, ngày 12/11/2021 02:45

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo hiệu quả thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và nhóm chẩn đoán liên quan (DRG)

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 02:44

Công tác cải cách tài chính công của Bộ Y tế

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 02:44

Tăng cường công tác chỉ đạo về cải cách công vụ

Thứ Bẩy, ngày 06/11/2021 02:43

Tham mưu, đề xuất sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống y tế tại các địa phương

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 02:42

Đẩy mạnh việc tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 03/11/2021 02:41

Tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành liên quan đến chức năng quản lý của Bộ Y tế và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra trong lĩnh vực y tế

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 02:40

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế đảm bảo đúng theo kế hoạch

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 02:39

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình Chính phủ

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 02:38

Công tác cải cách tài chính công – những kết quả của Bộ Y tế trong năm 2021

Thứ Hai, ngày 25/10/2021 02:37