Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trong ngành Y tế Phú Thọ

04/12/2021 | 09:57 AM

 | 

 

Sở Y tế rất chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Y tế tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án triển khai ứng dụng tổng thể Công nghệ thông tin trong ngành Y tế Phú Thọ giai đoạn 2019 – 2025” (theo Quyết định số 1883/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ) và đạt được một số kết quả đó là tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm Quản lý hồ sơ công việc về việc triển khai gửi, nhận văn bản qua mạng điện tử; nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Y tế đáp ứng nhiệm vụ phục vụ người dân, điều hành công việc nội bộ, vừa thông tin, quảng bá, cập nhật tin tức, hoạt động của ngành; tiếp tục hoàn thiện lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn và hỗ trợ của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế; phối hợp với Viettel, VNPT triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: ứng dụng NCOVI, ứng dụng tokhaiyte.vn, ứng dụng khai báo y tế qua mã QR-CODE, ứng dụng Bluzone phát hiện tiếp xúc gần; ứng dụng Công nghệ thông tin trong tập huấn, đào tạo trực tuyến; Tập huấn phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến. Sở Y tế đã tổ chức 03 hội nghị tập huấn trực tuyến thông qua hệ thống Teleconference. Qua đó, với 21 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, hàng nghìn cán bộ y tế, cán bộ đoàn viên thanh niên từ cấp huyện cho đến cấp xã được cập nhật liên tục các nội dung về phòng chống dịch COVID-19; góp phần nâng cao năng lực phòng, chống dịch cho lực lượng cơ sở.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh: Đầu tư nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị đảm bảo cho công tác chuyên môn; Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba đã hoàn thiện triển khai Bệnh án điện tử đáp ứng được các yêu cầu của Thông tư 46 về quy định HSBA điện tử của Bộ Y tế và chính thức sử dụng bệnh án điện tử thay thế cho bệnh án giấy từ ngày 01/05/2021.

Đối với việc triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, về cơ bản các cơ sở y tế đã phối hợp trực tiếp với các ngân hàng như Sacombank, Agribank,... triển khai lắp đặt đầu POS tại khu vực thu ngân triển khai thanh toán điện tử (488. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế