Xây dựng các phòng Truyền thống của ngành Y tế, của các đơn vị; tổ chức giáo dục tinh thần yêu ngành, yêu nghề cho công chức, viên chức y tế

10/12/2021 | 10:04 AM

 | 

 

Bộ Y tế, các đơn vị trong ngành Y tế bổ sung, sửa sang, xây dựng mới phòng Truyền thống ngành Y tế và của các đơn vị y tế trong điều kiện cho phép. Quan tâm duy tu, bảo dưỡng, tu bổ di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Y Miếu (số 12 phố Y Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Đền Bia (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), phòng Truyền thống ngành Y tế (tại Trường Đại học Dược Hà Nội), khu di tích lịch sử Bộ Y tế tại tỉnh Tuyên Quang, khu di tích Lịch sử - Văn hóa của Ban dân y Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh, các khu di tích quân dân y trong chiến tranh kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ…

Sưu tầm, tìm kiếm, khôi phục các tài liệu, sách, báo, tranh, ảnh, video, bài viết, bút ký, nhật ký…, biên tập tài liệu, ấn phẩm về quá trình lịch sử hình thành, phát triển của ngành Y tế và các đơn vị trong Ngành; đặc biệt đối với các đơn vị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới thăm, được đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Xây dựng kế hoạch bảo tồn, lưu giữ, trưng bày các tài liệu quý về những tấm gương sáng, tiêu biểu của các thế hệ đi trước trong ngành Y tế để công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Y tế tham quan, tìm hiểu, học tập những trang vàng lịch sử ngành Y tế, của từng lĩnh vực chuyên ngành và của đơn vị mình.

Thường xuyên tổ chức các đợt tham quan, về nguồn để tìm hiểu, giáo dục lòng yêu ngành, yêu nghề. Đối với sinh viên, học viên y khoa phải có chương trình tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển ngành Y tế Việt Nam, đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp trước khi bước vào ngành Y tế (391 . 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.