Về tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Y tế

06/10/2021 | 10:14 AM

 | 

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Bộ Y tế đã thực hiện tốt quy định tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quyd dịnh thủ tục hành chính. Theo đó, trong Quý III/202 Bộ Y tế đã tổng hợp, chuyển các Vụ, Cục chuyên môn nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào rà soát, báo cáo Lãnh đạo Bộ giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, xử lý dứt điểm 67 kiến nghị, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực: An toàn thực phẩm, Dược phẩm, Mỹ phẩm, Trang thiết bị y tế (Theo Báo cáo số 4370/BC-VPCP ngày 01/07/2021 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm).

 

Ngoài ra, Bộ Y tế tiếp tục tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân đến đường dây nóng và các câu hỏi người dân gửi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử Chính phủ qua địa chỉ website http://nguoidan.chinhphu.vn; http://doanhnghiep.chinhphu.vn; giaidapchinhsach@ chinhphu.vn; https://pakn.dichvucong.gov.vn/web. Các ý kiến phản ánh của người dân đều được chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời trả lời theo đúng thẩm quyền.

Tính từ 01/01/2021 đến 14/9/2021 Bộ Y tế đã tiếp nhận tổng hợp 252 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về các quy định chính sách, thủ tục hành chính và các vướng mắc khác. Bộ Y tế đã thực hiện quy trình xin ý kiến các đơn vị chuyên môn, tổng hợp và gửi nội dung trả lời các kiến nghị đúng thời hạn yêu cầu của Chính phủ. (349 .1)

Phòng Kiểm soát TTHC