Tình hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặttại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

04/10/2021 | 10:12 AM

 | 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, trong thời gian qua Bộ Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai yêu cầu của Chính phủ kịp thời, Cụ thể như: Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; Công văn số 3614/BYT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Y tế gửi các bệnh viện, trường trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ đẩy mạnh thanh toán điện tử; Công văn số 4764/CNTT-BYT ngày 16/8/2019 của Bộ Y tế gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giảm phí giao dịch điện tử trong thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành Y tế; khảo sát đánh giá tình hình và tổ chức triển khai thí điểm thanh toán dịch vụ y tế; xây dựng Cổng hỗ trợ thanh toán điện tử trong ngành Y tế.

 

Về mục tiêu được xác định tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (50% bệnh viện các thành phố lớn chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng), tính đến cuối năm 2020, các thành phố lớn có tỷ lệ bệnh viện chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng như sau: thành phố Đà Nẵng 100%, thành phố Cần Thơ 100%, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 98%, thành phố Hà Nội đạt 64.8%, thành phố Hải Phòng đạt 44%;

Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có triển khai thanh toán không tiền mặt chiếm tỷ lệ 61%. Các bệnh viện đa số triển khai tại nơi thanh toán khám chữa bệnh dịch vụ, nơi có giao dịch nhiều tiền. Tại nơi thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có giao dịch tiền mặt ít hơn.

Khó khăn hiện nay của các đơn vị gặp phải đó là phí giao dịch một lần cao trong khi một bệnh nhân phát sinh nhiều hơn một giao dịch; Bệnh viện phải chịu số tiền phí giao dịch này trong chi phí này chưa được đưa vào giá dịch vụ khám chữa bệnh; nhận thức và thói quen của bệnh nhân về thanh toán điện tử còn chưa cao; nhiều bệnh viện, việc triển khai chưa được đồng bộ hết trong cả quy trình khám chữa bệnh, người dân vừa dùng thẻ thanh toán vừa phải dùng tiền mặt gây bất tiện cho người bệnh; người bệnh không dùng được thẻ của ngân hàng khác hoặc thẻ đó không dùng đi khám ở bệnh viện khác được. (508 .1)

Phòng Kiểm soát TTHC