Tình hình nhiễn HIV và công tác kiểm soát, phòng, chống HIV trong Quý 1 năm 2021

26/11/2021 | 09:49 AM

 | 

 

Tính đến ngày 17/3/2021, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 211.395 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 97.144 người, số người nhiễm HIV tử vong 99.224 trường hợp. Chi tiết số liệu cụ thể như sau:

Nội dung báo cáo

Tháng 3/2021 (18/02/2021 đến 17/3/2021)

Tháng 02/2021 (18/01/2021 đến 17/02/2021)

Tháng 1/2021 (18/12/2020 đến 17/1/2021)

Số người nghiễm HIV báo cáo trong tháng (gồm cả số mới xét nghiệm và xét nghiệm từ trước)

201

85

163

Số bệnh nhân chuyển AIDS báo cáo trong tháng (gồm số mới trong tháng và số chuyển AIDS báo cáo bổ sung)

57

32

81

Số bệnh nhân tử vong báo cáo trong tháng (gồm số tử vong trong tháng và số tử vong tư trước báo cáo bổ sung)

47

19

49

 

So với tháng 02/2021, số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo tăng 116 trường hợp, số bệnh nhân AIDS được báo cáo tăng 25 trường hợp, số tử vong báo cáo tăng 28 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2020, trong tháng 3/2021 số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo tăng 38 trường hợp, số bệnh nhân AIDS được báo cáo giảm 24 trường hợp, số tử vong báo cáo giảm 02 trường hợp. Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất sử dụng thuốc ARV mua từ nguồn Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 điều trị người nhiễm HIV trong năm 2021. Phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) mua vỏ lọ và túi đựng thuốc cho bệnh nhân mang về nhà thực hiện Đề án triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. (367. 1)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.