Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản 12 thủ tục lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế

20/10/2021 | 10:17 AM

 | 

Thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế là một trong những ngành nghề kinh doanh được quan tâm trong phương án cắt giảm, đơn giản để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Trong Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế. 12 thủ tục được phê duyệt bãi bỏ gồm: thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất, phân loại, tư vấn về kỹ thuật, mua bán trang thiết bị y tế (mua bán thuộc loại B, C, D); nhóm cấp lại như:  cấp lại số lưu hành do mất, hỏng; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định; cấp lại giấy phép nhập khẩu, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo…. do bị mất hoặc bị hỏng…

Lộ trình thực hiện bãi bỏ các thủ thục này thực hiện chủ yếu trong giai đoạn 2022-2025, một số thủ tục được thực hiện bãi bỏ trong năm 2021-2022.

Và cũng như các thủ tục hoặc yêu cầu, điều kiện khác thì đối với thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế để bãi bỏ được thì phải xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung cũng như bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế hay Nghị định 181/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2015/TT-BYT… (302. 1)

Phòng Kiểm soát TTHC