Truy cập nội dung luôn

Quy trình Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ

14/03/2017 | 02:32 AM

 | 

Quy trình Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ

Quy trinh 02.rarQuy trinh 02.rar