Những kết quả nổi bật của công tác cải cách tổ chức bộ máy và cải cách công vụ của Bộ Y tế trong Quý III/2021

24/09/2021 | 10:06 AM

 | 

Trong Quý III/2021, Bộ Y tế đã hoàn thành sáp nhập Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Dược học thành Tạp chí Y - Dược học, sáp nhập Báo Gia đình & Xã hội vào Báo Sức khỏe & Đời sống; ban hành Quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia.

 

Phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã ban hành  các Quyết định thành lập các Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực và các tỉnh/thành phố; Quyết định phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực (HSTC) cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng". Theo đó, đã thành lập các trung tâm HSTC covid-19 quốc gia và chỉ định 33 bệnh viện đầu tư, nâng cấp, thành lập trung tâm HSTC vùng. Đồng thời, ban hành Quy chế (Mẫu) Tổ chức và Hoạt động của các Trung tâm HSTC người bệnh Covid-19; Quyết định giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách cấp toàn bộ chi thường xuyên; Ban hành các văn bản điều động/huy động nhân lực của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và các địa phương tham gia chi viện cho Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phục vụ công tác chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng các Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo từng lĩnh vực: Đề án sắp xếp lại các bệnh viện trực thuộc Bộ theo hướng chuyển dần về địa phương quản lý; Đề án thành lập CDC Trung ương; xây dựng và hoàn thiện các văn bản theo yêu cầu nhiệm vụ; trình Thủ tướng cho phép không thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 33/NQ-CP đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy; tiếp tục thực hiện kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bạch Mai theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Lãnh đạo quản lý đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2021-2026.

Về kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách công vụ, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa; Quyết định quy định tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế; Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Quy trình thi tuyển và xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế; Quy trình (Mẫu) bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế; Bộ Y tế đã ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng (hạng II, III, IV); Hướng dẫn về tuổi bổ nhiệm và quy hoạch đối với công chức, viên chức.

Hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về một số cơ chế, chính sách, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (683 . 1.5)

Phòng Kiểm soát TTHC