Ngành nghề kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế cũng được phê duyệt bãi bỏ 6 thủ tục và 3 yêu cầu, điều kiện

19/10/2021 | 10:16 AM

 | 

Trong phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 4/10/2021, 6 thủ tục và 3 yêu cầu, điều kiện ngành nghề kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế cũng được phê duyệt bãi bỏ.

Liên quan đến 6 thủ tục được phê duyệt bãi bỏ trong lĩnh vực này thì do thủ tục thứ nhất là cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế được đề nghị bãi bõ nên 3 thủ tục liên quan đó là cấp lại được đề nghị bãi bỏ theo do xác nhận nội dung quảng cáo chỉ đơn thuần là xem xét tính phù hợp giữa nội dung mà doanh nghiệp dự kiến quảng cáo với các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký mà không đảm bảo việc thực hiện quảng cáo có tuân thủ đúng các thông tin theo hồ sơ đăng ký hay không. Vì vậy, thủ tục này có thể bãi bỏ được và thay bằng quy định doanh nghiệp có sản phẩm phải chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm, thu hồi đăng ký sản phẩm và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại đối với sản phẩm đó trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra còn có 02 thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất và thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế cũng được phê duyệt bãi bỏ. Cơ sở đề nghị bãi bỏ 2 thủ tục này là do các thủ tục này có thể thực hiện khá đơn giản thông qua hệ thống công nghệ thông tin; các đơn vị chỉ cần tự cập nhật thông tin để chứng minh đơn vị mình đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và căn cứ các thông tin này, cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện việc hậu kiểm. (452. 1).

Phòng Kiểm soát TTHC