Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Nga trong việc tổ chức bộ phận một cửa

25/11/2021 | 09:48 AM

 | 

 

Trước đây, các cơ quan hành chính của Nga tổ chức Bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ của người dân. Mỗi cơ quan có Bộ phận một cửa riêng và chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ của cơ quan mình giải quyết. Số lượng công chức thực hiện các công việc này rất lớn, việc giải quyết thủ tục phát sinh nhiều tiêu cực, thời gian giải quyết lâu. Năm 2012, Tổng thống Nga đã ban hành chỉ thị để cải cách hành chính, theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được tách khỏi các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và giao nhiệm vụ này cho đơn vị công ích của nhà nước thực hiện với tên gọi là các Trung tâm đa dịch vụ (MFC).

Các MFC có hệ thống thông tin kết nối với các cơ quan chuyên ngành. Khi người dân, doanh nghiệp có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin của các MFC hoặc đến các MFC bất kỳ. Đối với phương thức nộp trực tiếp, người dân chỉ cần mang duy nhất hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đến MFC có thể nộp hồ sơ cho bất kỳ lĩnh vực nào, cơ quan hành chính nào. Người dân chỉ cung cấp các giấy tờ lần đầu. Lần sau, người dân chỉ cần cung cấp hộ chiếu khi thực hiện thủ tục hành chính (các thông tin khác của người dân đã được lưu trữ trên hệ thống, toàn bộ các giấy tờ, tài liệu đã được số hóa). Các MFC thực hiện tiếp nhận đối với tất cả các thủ tục hành chính, cho tất các các cấp, các địa phương trên cả nước, mở cửa 7/7 ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, người dân rất dễ tiếp cận với các MFC.

Sau khi thực hiện cải cách, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đã nâng lên rõ rệt, người dân được phục vụ tốt hơn, tỷ lệ chưa hài lòng chỉ dưới 2/1.000. Việc cải cách cũng giúp giảm được rất nhiều biên chế, tăng được lương cho cán bộ (riêng Mat-xcơ-va, số lượng cán bộ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đã giảm được 20.000 người, từ 32.000 người xuống còn 12.000 người) (427. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.

4.       Kinh nghiệm của Malaysia trong việc tổ chức nên các Trung tâm chuyển đổi đô thị (UTC) trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân

          Malaysia đã tổ chức nên các Trung tâm chuyển đổi đô thị (UTC) thể hiện rõ tính chất phục vụ thông qua việc cung cấp dịch vụ tập trung, thời gian làm việc và chất lượng phục vụ. Tại UTC không chỉ tiếp nhận giải quyết TTHC mà còn đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng như trung tâm giáo dục việc làm, nâng cao sức khỏe, mua sắm…

Với quan điểm lấy người dân là trung tâm, các dịch vụ hành chính công được cung cấp tại UTC đã đáp ứng được những giao dịch hành chính phổ biến của người dân như hộ tịch, làm hộ chiếu, giáo dục, việc làm, đăng ký doanh nghiệp, đăng kiểm… Toàn bộ quy trình giải quyết TTHC như hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí, trả kết quả đều được thực hiện tại UTC. Trên nền tảng các cơ sở dữ liệu sẵn có, người dân có thể làm TTHC tại bất cứ UTC nào, không phân biệt địa giới hành chính. Các thông tin về việc giải quyết TTHC được công bố rộng rãi tại trang web, tại cổng dịch vụ công, tại hệ thống máy tính tại UTC và các bảng thông tin niêm yết tại quầy. Các UTC có thời gian làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối và làm việc cả thứ 7, chủ nhật để tăng cường khả năng tiếp cận của người dân. Việc triển khai thiết lập các UTC của Malaysia thời gian qua diễn ra khá nhanh chóng và hiệu quả thông qua việc chuyển đổi công năng của các công trình hiện có như trung tâm thương mại, bến xe… và nhận được sự đánh giá rất tích cực của người dân (330. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế