KẾT QUẢ TRONG CẢI CÁCH THỂ CHẾ QUÝ I NĂM 2022 CỦA CỤC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO, BỘ Y TẾ

29/03/2022 | 15:48 PM

 | 

 

                                                                                    

          Theo Quyết định số 5919/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL về y tế năm 2022, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo không được giao chủ trì soạn thảo các văn bản QPPL (kể cả Chương trình chính thức và Chương trình chuẩn bị của Bộ Y tế). Tuy nhiên, Cục tập trung vào việc tiếp tục xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực y tế theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Cục đã nhiều lần phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp nhanh chóng tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Chính phủ, phấn đấu năm 2022, Chính phủ sẽ xem xét và thông qua Nghị định này. Bên cạnh đó, Cục đã soạn thảo dự thảo 02 Thông tư trình kèm Nghị định để hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định trên.

Về tham gia xây dựng văn bản QPPL, Cục đã tham gia xây dựng các luật, nghị định và thông tư do các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan chủ trì soạn thảo, như tham gia xây dựng dự thảo Luật Dược sửa đổi (cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19), Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và Luật hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và lấy, hiến xác; tham gia góp ý các dự thảo văn bản QPPL có liên quan, như góp ý dự thảo các văn bản QPPL về KHCN, về giáo dục đào tạo và góp ý các dự thảo văn bản QPPL khác có liên quan.

Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong Quý 1/2022, Cục đã thực hiện Quyết định số 262/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật về y tế năm 2022 như: hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; triển khai thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 của Bộ Y tế và của Cục theo quy định; đề xuất các nội dung đặc thù về khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế cần đươc quy định tại Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công (Công văn số 1807/K2ĐT-VP ngày 16/12/2021); Cục đã làm việc với các đơn vị chủ trì thực hiện nghiên cứu phát triển vắc xin Covid-19, chuyển giao công nghệ: Học viện Quân Y, IVAC, VABIOTECH, POLYVAC, DAVAC; các đơn vị thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 và thuốc kháng vi rút để điều trị COVID-19: Đại học Y Hà Nội, SYT Khánh Hòa, Viện Paster Nha Trang, SYT Long An, BV Vinmec, BV Chợ Rãy, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Đắc Lắc, SYT Lào Cai, Sở Y tế Đồng Tháp, Sở Y tế Đồng Nai…; các đơn vị nghiên cứu về YHCT: UBND tỉnh Yên Bái; các cơ sở giáo dục đào tạo: Trường ĐHYN, Đại học Y Thái Bình, Đại học YD TP. HCM, Đại học VinUni, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học YD Cần Thơ, Đại học YD Thái Nguyên; về dự án Bác sỹ trẻ tình nguyện: SYT Bắc Cạn, SYT Điện Biên, SYT Cao Bằng, SYT Sơn La, SYT Quảng Nam, SYT Quảng Ngãi, SYT Bình Định; tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động thi hành pháp luật; báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các VB QPPL theo quy định.

          Trong kiểm tra, giám sát công tác theo dõi thi hành pháp luật. Cục đã duy trì tổ chức theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát, làm việc định kỳ tại các cơ sở giáo dục đào tạo và cơ sở KHCN do Cục quản lý theo quy định; triển khai kiểm tra, giám sát các hoạt động về đào tạo và khoa học công nghệ của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học viện, các viện nghiên cứu… đặc biệt tập trung vào việc tuân thủ các quy định pháp luật trong đào tạo nhân lực y tế và khoa học công nghệ.

Trong  công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 (Kế hoạch số 228/KH-K2ĐT ngày 28/12/2021); xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022 (Kế hoạch số 225/KH-K2ĐT ngày 24/12/2021), trong đó có nội dung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế; thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ việc triển khai phổ biến các văn bản của Đảng (như Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW… đến pháp luật của nhà nước như Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản QPPL về lĩnh vực khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là các văn bản QPPL mới được ban hành với các hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, như Tổ chức hội nghị, hội thảo, thảo luận nhóm, trao đổi trực tiếp, gửi qua email, hệ thống văn bản điện tử, trên Website của Cục, cung cấp các thông tin, tài liệu, ấn phẩm, chương trình đào tạo… Kết quả: các đối tượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã nắm được các nội dung, yêu cầu và triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định; tổ chức các khóa đào tạo về “Báo cáo an toàn trong thử thuốc trên lâm sàng theo GCP” và “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng, đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” cho 500 nghiên cứu viên tại 04 lớp; thường xuyên quán triệt và triển khai, phổ biến thực hiện nghiêm túc các văn bản QPPL, các văn bản hướng dẫn, chế độ, chính sách, quy định... tới toàn thể công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng của Cục tại các buổi giao ban Cục, cuộc họp, hội nghị do Cục làm đầu mối tổ chức; ngoài ra, Cục còn đăng tải trên Webside của Cục và gửi nội dung tới từng tài khoản trên hệ thống văn bản điện tử và email cá nhân từng công chức, viên chức và cán bộ hợp đồng của Cục để nghiên cứu và thực hiện. Bên cạnh đó, Cục đang thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, tập hợp, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định