Hoạt động y tế dự phòng trong tháng 3 của Bộ Y tế

26/11/2021 | 09:49 AM

 | 

 

Trong tháng 3 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành các Quyết định: Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2022; phân bổ vắc xin phòng COVID-19.

          Thêm vào đó, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021 – 2030. Tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19. Chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 1464/QĐBYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (190. 0.5)

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.