Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật

01/12/2021 | 09:54 AM

 | 

 

Ngày 05/01/2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 12/KH-SYT về việc tự kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Sở Y tế đã tiến hành triển khai đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở Y tế Phú Thọ đã tiến hành tự kiểm tra, rà soát 09 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Y tế do Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Kết quả không phát hiện văn bản trái pháp luật được ban hành.

Ngày 04/2/2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-SYT về công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế năm 2021. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính với 02 vụ việc/03 đối tượng (03 cơ sở). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Tho các huyện xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với 02 vụ việc/08 đối tượng (08 cá nhân), cụ thể: Sở Y tế đã thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1081/QĐ-SYT ngày 10/5/2021 về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Kết quả kiểm tra 08 cơ sở hành nghề y tư nhân, Đoàn kiểm tra đình chỉ hoạt động của hai phòng khám (Phòng khám Răng hàm mặt Minh Quân (Tam Nông), Phòng khám chuyên Răng hàm mặt Việt Đức (Thanh Ba)) do chưa đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19, Phòng khám chỉ được phép hoạt động khám chữa bệnh khi đảm bảo các tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch theo quy định tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế; Sở Y tế đã ban hành văn bản số1030/SYT-TTr ngày 4/5/2021, đôn đốc các huyện (Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba, Thị xã Phú Thọ, Thành phố Việt Trì) xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với 07 trường hợp vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch có liên quan đến ca bệnh 2899 tại Hà Nam. Sở Y tế đã nhận được báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban nhân dân các huyện đối với 07 đối tượng nêu trên.

Ngày 09/5/2021, Sở Y tế ban hành văn bản số 1080/SYT-TTr về việc đề nghị xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với đối tượng Trần Mạnh Hùng đã có hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sở Y tế đã nhận được báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Sơn đối với đối tượng này. Ngày 03/6/3021, Sở Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm Anh Quân đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý giá thuốc, bán buôn thuốc mà giá bán thuốc cao hơn so với giá đã được kê khai, kê khai lại đang có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 2.000.000 đồng.

Chi cục An toàn thực phẩm đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra (Chi cục ATVSTP và đoàn liên ngành của tỉnh) vệ sinh, an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, tháng cao điểm về ATVSTP. Tổng số cá nhân được kiểm tra: 28 đối tượng là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tổng số cá nhân, tổ chức vi phạm: 02 cơ sở. Tổng số cá nhân, tổ chức thi hành xử phạt vi phạm hành chính: 02 cơ sở. Tổng số tiền phạt: 4.800.000 đồng. Kết quả dùng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 03. Số quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính đã thi hành xong: 03. Tổng số tiền phạt thu được là: 6.800.000 đồng. Nội dung vi phạm không đảm bảo quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm trong kinh doanh, chế biến thực phẩm; Vi phạm các điều kiện về cơ sở vật chất con người, chất lượng sản phẩm; Vi phạm quy định về giá thuốc; Vi phạm về việc thực hiện các quy định về phòng chống COVID-19 tại các phòng khám tư nhân; Vi phạm quy định về cách ly y tế trong phòng chống dịch (842. 2).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế