Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình Chính phủ

01/11/2021 | 09:38 AM

 | 

 

Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Bộ Y tế tiếp tục tổ chức các cuộc họp góp ý dự thảo Luật. Dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) và thông qua vào kỳ họp thứ 3 (tháng 6/2022), đồng thời với Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).

Xây dựng các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021 03 Nghị định: Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Dự kiến trình tháng 5/2021; Nghị định của Chính phủ quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số. Dự kiến trình vào tháng 3/2021; Nghị định quy định cơ sở giữ liệu quốc gia về y tế. Dự kiến trình vào tháng 5/2021. Năm Quyết định: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự kiến trình vào tháng 11/2021; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển công nghiệp dược, nguyên liệu, dược liệu sản xuất trong nước. Dự kiến trình vào tháng 12/2021; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu phát triển vắc xin phòng COVID-19. Dự kiến trình vào tháng 12/2021; Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Dự kiến trình vào tháng 9/2021; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng. Dự kiến trình vào tháng 3/2021. Đề án đào tạo nhân lực y tế vùng khó khăn giai đoạn 2021 – 2030. Dự kiến trình vào tháng 12/2021 (380. 1).

Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ Y tế.