Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Các cơ sở Y tế
Link kết quả Xem kết quả
Tên File cv1669mt--19376011538167828.pdf