Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 02.03.2020
Lĩnh vựcLĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức cơ sở y tế
Link kết quả Xem kết quả
Tên File danh-sach-pk-bnn-02-3-2020--2674535185058699.pdf