Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức
Link kết quả Xem kết quả
Tên File 1230_mt-skhc_01072020--10762581201908554.docx