Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT
Lĩnh vựcLĩnh vực Danh sách Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức
Link kết quả Xem kết quả
Tên File signed-signed-quyet-dinh-trien-khai-benh-an-dien-tu-phúc-yên-vĩnh-phúc--542669853387210.pdf