Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản 1.001599
Lĩnh vựcLĩnh vực Danh sách Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT
Link kết quả Xem kết quả
Tên File