Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản 1.003954
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu
Link kết quả Xem kết quả
Tên File