Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản 2.001060
Lĩnh vựcLĩnh vực Danh sách Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm
Link kết quả Xem kết quả
Tên File