Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản 2.000439
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Cho phép cơ sở y tế hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người
Link kết quả Xem kết quả
Tên File dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1354