Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Bệnh viện C Đà Nẵng công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành
Lĩnh vựcLĩnh vực Danh sách Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Bệnh viện
Link kết quả Xem kết quả
Tên File 08-7-2022-benh-vien-c_-cb-csth-cki-xn--3616085765336024.pdf