Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản 2.001184
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục I
Link kết quả Xem kết quả
Tên File