Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 3)
Lĩnh vựcLĩnh vực Danh sách Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Thuốc cổ truyền
Link kết quả Xem kết quả
Tên File 101-q-ydct-ngày-21-04-2023--112858264815123.pdf