Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của BV Phổi Yên Bái
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Bệnh viện
Link kết quả Xem kết quả
Tên File q-190-trie-n-khai-badt-bv-phổi-yên-bái--3145101518646301.pdf