Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản 1.008398
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Cấp lại Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Link kết quả Xem kết quả
Tên File dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=230158