Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1554
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 475/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Môi trường y tế 04/03/2020 cv475-cb-kie-m-nghie-m-signed--2755364347198214.pdf
2 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 02.03.2020 cơ sở y tế 03/03/2020 danh-sach-pk-bnn-02-3-2020--2674535185058699.pdf
3 204/MT-SKHC Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 24/02/2020 cv204mt-signed--1958000943898971.pdf
4 60/CV-BVCCTW về việc đăng ký người hành nghề tại cơ sở Khám chữa bệnh Bệnh viện châm cứu Trung ương 24/02/2020 ds-hành-ngh-bv-châm-c-u-tw-1--1956218146068794.pdf
5 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 8/1/2020 Các cơ sở Y tế 09/01/2020 20200107-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--2423160356661046.pdf
6 5084/QĐ-BYT Các cơ sở Y tế 10/12/2019 tthc-hóa-chất-1--605224140857384.pdf
7 5083/QĐ-BYT Các cơ sở Y tế 10/12/2019 tthc-phòng-khám-bnn-1--604905921362394.pdf
8 Công bố công khai Bệnh viện Tại Mũi Họng Trung ương đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế Các cơ sở Y tế 29/10/2019 k2dt--19377972746843568.rar
9 Công văn 1452/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Các cơ sở Y tế 14/10/2019 cv1452mt--19376464365973344.pdf
10 Công văn 1579/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 05/11/2019 cv1579mt--19376250470023824.pdf