Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1540
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia 20/05/2020 1004_mt-skhc--7543021394851454.docx
2 Đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. 20/05/2020 1003_mt-skhc--7542932276925316.docx
3 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 12/5/2020 Các cơ sở 13/05/2020 danh-sach-pk-bnn-12-5-2020--5992570309575296.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 14/4/2020 Các tổ chức 15/04/2020 20200416-danh-sach-cac-don-vi-final--3997266574146415.pdf
5 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 24/3/2020 Các tổ chức 01/04/2020 20200306-danh-sach-cac-don-vi-final--3997228383881971.pdf
6 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 04/3/2020 Tổ chức 04/03/2020 20200306-danh-sach-cac-don-vi--656228788460488.pdf
7 475/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Môi trường y tế 04/03/2020 cv475-cb-kie-m-nghie-m-signed--2755364347198214.pdf
8 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 02.03.2020 cơ sở y tế 03/03/2020 danh-sach-pk-bnn-02-3-2020--2674535185058699.pdf
9 204/MT-SKHC Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 24/02/2020 cv204mt-signed--1958000943898971.pdf
10 60/CV-BVCCTW về việc đăng ký người hành nghề tại cơ sở Khám chữa bệnh Bệnh viện châm cứu Trung ương 24/02/2020 ds-hành-ngh-bv-châm-c-u-tw-1--1956218146068794.pdf