Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1401
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 18.11.2020 20/11/2020 danh-sach-pkbnn-19-11--430465168135981.pdf
2 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 21.10.2020 Cơ sở y tế 22/10/2020 danh-sach-pkbnn-21-10--20414615479935392.pdf
3 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 12/10/2020 danh-sach-pkbnn-08-10--19225003801902212.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật ngày 04.10.2020 Tổ chức 05/10/2020 202008-danh-sach-cac-don-vi-final-1--18689332648102248.pdf
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 10/9/2020 Cơ sở y tế 11/09/2020 danh-sach-pkbnn-10-9--16612569792457874.pdf
6 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành 10/07/2020 657_k2dt-dt_09072020_2-signed--12555047186181682.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật 06/7/2020 07/07/2020 danh-sach-pkbnn-07-7--12554397837464384.pdf
8 Đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 06/07/2020 1230_mt-skhc_01072020--10762581201908554.docx
9 Đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 06/07/2020 1215_mt-skhc_29062020--10762520427161786.docx
10 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cơ sở y tế 28/05/2020 danh-sach-pkbnn-28-5--7719560906760798.pdf