Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1388
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 12/5/2020 Các cơ sở 13/05/2020 danh-sach-pk-bnn-12-5-2020--5992570309575296.pdf
2 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 14/4/2020 Các tổ chức 15/04/2020 20200416-danh-sach-cac-don-vi-final--3997266574146415.pdf
3 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 24/3/2020 Các tổ chức 01/04/2020 20200306-danh-sach-cac-don-vi-final--3997228383881971.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 04/3/2020 Tổ chức 04/03/2020 20200306-danh-sach-cac-don-vi--656228788460488.pdf
5 475/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Môi trường y tế 04/03/2020 cv475-cb-kie-m-nghie-m-signed--2755364347198214.pdf
6 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 02.03.2020 cơ sở y tế 03/03/2020 danh-sach-pk-bnn-02-3-2020--2674535185058699.pdf
7 204/MT-SKHC Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 24/02/2020 cv204mt-signed--1958000943898971.pdf
8 60/CV-BVCCTW về việc đăng ký người hành nghề tại cơ sở Khám chữa bệnh Bệnh viện châm cứu Trung ương 24/02/2020 ds-hành-ngh-bv-châm-c-u-tw-1--1956218146068794.pdf
9 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 8/1/2020 Các cơ sở Y tế 09/01/2020 20200107-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--2423160356661046.pdf
10 5084/QĐ-BYT Các cơ sở Y tế 10/12/2019 tthc-hóa-chất-1--605224140857384.pdf