Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1375
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật 06/7/2020 07/07/2020 danh-sach-pkbnn-07-7--12554397837464384.pdf
2 Đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 06/07/2020 1230_mt-skhc_01072020--10762581201908554.docx
3 Đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 06/07/2020 1215_mt-skhc_29062020--10762520427161786.docx
4 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cơ sở y tế 28/05/2020 danh-sach-pkbnn-28-5--7719560906760798.pdf
5 Đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm: Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn. 26/05/2020 1039_mt-skhc--7543086523286124.docx
6 Đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia 20/05/2020 1004_mt-skhc--7543021394851454.docx
7 Đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. 20/05/2020 1003_mt-skhc--7542932276925316.docx
8 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 12/5/2020 Các cơ sở 13/05/2020 danh-sach-pk-bnn-12-5-2020--5992570309575296.pdf
9 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 14/4/2020 Các tổ chức 15/04/2020 20200416-danh-sach-cac-don-vi-final--3997266574146415.pdf
10 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 24/3/2020 Các tổ chức 01/04/2020 20200306-danh-sach-cac-don-vi-final--3997228383881971.pdf