Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1488
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.002307 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc thực hiện công đoạn đóng gói thứ cấp tại Việt Nam đối với trường hợp đã có Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam 24/02/2021
2 1.002309 Cho phép mua nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng 24/02/2021
3 1.002324 Thủ tục đề nghị tái xuất thuốc cổ truyền bị thu hồi 24/02/2021
4 1.002333 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc chuyển giao sản xuất tại Việt Nam trường hợp thuốc trước chuyển giao đã có Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam 24/02/2021
5 2.001010 Thủ tục đề nghị khắc phục thuốc cổ truyền bị thu hồi 24/02/2021
6 1.002339 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại 24/02/2021
7 1.002352 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng 24/02/2021
8 1.002355 Cấp giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc 24/02/2021
9 1.002369 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc dược liệu 24/02/2021
10 1.002379 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc Generic 24/02/2021