Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1541
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.001566 Tặng Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp dân số'' 11/03/2021
2 1.001597 Tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân'' 11/03/2021
3 1.001657 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể 11/03/2021
4 1.001685 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân 11/03/2021
5 1.002716 Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú” 11/03/2021
6 1.003321 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể thuộc lĩnh vực y tế 11/03/2021
7 1.003335 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân thuộc lĩnh vực y tế 11/03/2021
8 1.003345 Tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Y tế 11/03/2021
9 1.001033 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo 03/03/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1541
10 1.001048 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT 03/03/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1563