Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1546
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 31/5/2022 03/06/2022 03-6-2022-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-up-he-thong-signed--939274178723906.pdf
2 Giấy chứng nhận Đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính của Phòng xét nghiệm HIV, Khoa Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở y tế 20/05/2022 giay-chung-nhan-bv-tw-hue--32594849467738.pdf
3 Danh sách tổ chức đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 29/04/2022 29/04/2022 2022-04-28-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo--403862925856151.pdf
4 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật đến 04/5/2022 Cơ sở đào tạo 05/05/2022 06-5-2022-ds-co-so-dao-tao--13871871801523372.pdf
5 Cập nhật tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động 20/04/2022 20-4-2022-cập-nhật-tổ-chức-công-bố-đủ-điều-kiện-quan-trắc-môi-trường-lao-động-theo-nghị-định-44--13245515877567474.docx
6 Giấy chứng nhận Đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính của Bệnh viện Quân Y 103 Bệnh viện 20/04/2022 giay-chung-nhan-103-signed--12659741415031532.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật 12/4/2022 Cơ sở y tế 12/04/2022 12-04-2022-ds-c-p-nh-t-12_04--11948212665584742.pdf
8 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động Cơ sở đào tạo 01/04/2022 04-4-2022-20220331-ds-co-so-dao-tao-cap-chung-chi-chuyen-mon-ve-y-te-lao-dong--11084986437783224.pdf
9 Danh sách tổ chức đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 25/03/2022 Tổ chức 30/03/2022 20220325-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-up-he-thong--10743497692011900.pdf
10 Giấy chứng nhận Đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính của viện Pastuer Nha Trang Viện 23/03/2022 giay-chung-nhan-_-vien-pastuer-nha-trang--10154463956067950.pdf