ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ

01/07/2014 | 02:30 AM

 | 

Bộ Y tế đã phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng lại dự thảo kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Cơ quan Bộ Y tế giai đoạn 2013 - 2015, đang tổ chức xin ý kiến và trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt. Song song với việc hoàn thiện kế hoạch, Bộ Y tế đang tiếp tục tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm quản lý và điều hành văn bản điện tử.

Tổ chức triển khai hộp thư điện tử Bộ Y tế (hòm thư công vụ) với tên miền là http://www.moh.gov.vn để sử dụng trong việc chỉ đạo và điều hành của Lãnh đạo Bộ và thực hiện các công việc chuyên môn của cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ Y tế từ tháng 11/2013. Thực hiện sao lưu và chuyển văn bản điện tử để xử lý, giải quyết từ tháng 03/2014.