Triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

07/10/2016 | 07:45 AM

 | 

 

Ngày 15/9/2016, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4939/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, giai đoạn 2016-2020.

Quyết định này ban hành nhằm thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định 4448/QĐ-BYT ngày 6/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án xác định chỉ số và mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, qua đó đánh giá chất lượng và hiệu quả của dịch vụ y tế công, đồng thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân để xây dựng các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Với dịch vụ sự nghiệp y tế công do các đơn vị sự nghiệp y tế trong lĩnh vực khám chữa bệnh và y tế dự phòng (các bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế dự phòng) thực hiện đo lường và tự công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ do đơn vị cung cấp. Theo kế hoạch sẽ có 80% đơn vị thực hiện vào năm 2018 và đến năm 2020 là 100% đơn vị. Trước mắt, Bộ Y tế lựa chọn hai dịch vụ để khảo sát là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ tiêm chủng.

Đối với dịch vụ hành chính công, đến năm 2018 có 50% và đến năm 2020 có 80% các cơ quan hành chính trong ngành y tế thực hiện (các vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) việc đo lường và tự công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công do đơn vị cung cấp. Bao gồm các dịch vụ cấp phép, dịch vụ đăng ký, dịch vụ tiếp nhận công bố, dịch vụ chứng thực.

Bộ Y tế cũng đề ra chỉ tiêu, hàng năm, có tối thiểu 30% các đơn vị sự nghiệp y tế công được kiểm tra, giám sát việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời tổ chức ít nhất một cuộc điều tra độc lập ngẫu nghiên (chọn mẫu đại diện cho các loại dịch vụ y tế công và đại diện cho các tuyến) để đo lường và đưa ra chỉ số chung về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ sự nghiệp y tế công.​