TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

01/07/2014 | 02:30 AM

 | 

Việc đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin thực sự là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nước ta và đây cũng là tiền tố đặc biệt quan trọng trong lộ trình phát triển Chính phủ điện tử hiện nay.Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Bộ. Trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế, nội dung văn bản pháp quy, dự thảo, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ được cập nhật ngay sau khi ban hành. Thông tin hoạt động của Lãnh đạo Bộ, tin dược, tin y tế, tin y tế quốc tế, tin tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng, … thường xuyên được cập nhật.

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân và doanh nghiệp đối với các quy định hành chính luôn được đăng tải trên trang chủ của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và được niêm yết tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thời gian qua, Bộ Y tế chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người dân và doanh nghiệp về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thông qua địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị nêu trên.

Bộ Y tế cũng đã tiến hành xây dựng chuyên mục “Công dân, doanh nghiệp hỏi - Bộ Y tế trả lời” và “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chuyên mục này được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có những ý kiến đóng góp về ngành Y tế trực tiếp thông qua mạng internet.

Bộ Y tế cũng đã bố trí các hòm thư góp ý trực tiếp để tiếp nhận ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đến giao dịch, làm việc tại các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế; thường xuyên theo dõi để tiếp nhận và phản hồi khi có thông tin phản ánh.

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân trên toàn quốc thông qua Tổng đài Đường dây nóng của Bộ Y tế số 19009095 với sự hỗ trợ của Tổng công ty viễn thông Viettel bắt đầu từ ngày 01/5/2014 nhằm tiếp nhận ý kiến góp ý, bức xúc của người dân cần giải quyết khẩn cấp xảy ra tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo số liệu thống kê, song song tiếp nhận từ 02 số cũ và mới, từ ngày 01/5/2014, Bộ Y tế đã tiếp nhận 235 cuộc gọi đến đúng phạm vi giải đáp. Bộ Y tế đã khẩn trương, kịp thời giải quyết các thông tin phản ánh của người dân. Đối với các trường hợp phản ánh cụ thể, khẩn cấp liên quan đến sức khỏe người dân, thường trực đường dây nóng Bộ Y tế đã có những chỉ đạo trực tiếp đến các Sở Y tế, các bệnh viện hoặc cơ sở y tế để yêu cầu xử lý. Đối với các trường hợp phản ánh các thông tin liên quan đến thái độ, giao tiếp, ứng xử, thường trực đường dây nóng thường xuyên rà soát và gửi văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo kết quả xử lý về Bộ Y tế.