TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẠNG NỘI BỘ (MẠNG LAN) ĐỂ TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC

01/07/2014 | 02:30 AM

 | 

Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), hệ thống mạng nội bộ được đảm bảo kết nối ổn định 24/24 giờ, tốc độ kết nối cao đáp ứng yêu cầu chia sẻ, trao đổi dữ liệu trong mạng nội bộ, mạng Internet và các ứng dụng, dịch vụ trên mạng, như dịch vụ Internet cho cán bộ công chức, viên chức cơ quan Bộ, dịch vụ hộp thư điện tử, dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu mạng nội bộ.

Bộ Y tế tiếp tục đảm bảo ổn định về kết nối, truyền dữ liệu, triển khai các ứng dụng trên mạng như Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế, phần mềm giao ban trực tuyến, hệ thống hội thảo trực tuyến; đảm bảo sự kết nối ổn định đường truyền số liệu của Chính phủ, kết nối từ hệ thống mạng LAN của Bộ Y tế với Chính phủ.