Hội thảo xin ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm của các địa phương khu vực phía Bắc

19/10/2022 | 14:12 PM

 | 

 Toàn cảnh Hội thảo ngày 14/10/2022

Với mục tiêu hoàn thiện Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm, sáng ngày 14/10/2022 tại Hà Nội Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế chủ trì. Tham dự Hội thảo có đồng chí Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, bà Tạ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo-Văn Xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cùng các chuyên viên của Cục Quản lý Dược, Văn phòng Bộ; đại diện lãnh đạo, cán bộ của một số Sở Y tế và doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến lĩnh vực Dược phẩm khu vực phía Bắc.

 Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội thảo phát biểu khai mạc

Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, đại diện Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính – Văn phòng Bộ Y tế trình bày chi tiết về dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm. Trên cơ sở kết quả rà soát, nội dung dự thảo Báo cáo đã để xuất phương án cắt giảm một số các giấy tờ, thành phần hồ sơ trong trong các thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng hạn chế tối đa việc yêu cầu cá nhân, tổ chức phải nộp lại giấy tờ đã nộp trước đó, giảm thời gian giải quyết. Theo đó, Ban soạn thảo đã đề xuất phương án bãi bỏ 36 TTHC, sửa đổi 33 TTHC và kiến nghị sửa đổi 05 văn bản quy phạm pháp luật (03 Thông tư; 02 Nghị định; 01 Luật) để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Những đề xuất trong dự thảo Báo cáo sẽ góp phần không nhỏ trong công cuộc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Bộ Y tế với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”.

 Đại diện Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính – Văn phòng Bộ trình bày chi tiết về dự thảo Báo cáo

Tại Hội thảo, đại diện Sở Y tế các tỉnh tham dự Hội thảo đã phát biểu ý kiến góp ý trực tiếp cho dự thảo Báo cáo, đánh giá cao kết quả rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ của từng thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp Dược đã có những ý kiến trao đổi chi tiết với các chuyên viên đầu mối của Cục Quản lý Dược về những vấn đề xoay quanh quy định liên quan đến thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi. Đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ, bà Tạ Thị Thanh Thủy đã có những chia sẻ ngắn về công cuộc số hóa và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến; việc tích hợp, kết nối và chia sẻ thông tin các thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh trao đổi tại hội thảo

Đại diện Văn phòng Chính phủ, bà Tạ Thị Thanh Thủy chia sẻ tại hội thảo

Trên cơ sở tổng kết ý kiến phát biểu của các đại biểu, Ban Tổ chức đã tổng hợp các vấn đề được trình bày và đề nghị Bộ phận soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Báo cáo rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm trong thời gian tới.Tin liên quan