Hiện đại hóa nền hành chính đã có bước tiến bộ vượt bậc tại Bộ Y tế

12/04/2016 | 04:17 AM

 | 

            Trong năm 2015, Bộ Y tế đã tích cực triển khai công tác hiện đại hóa nền hành chính, cụ thể: đã hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo, bổ sung chức năng Cổng thông tin điện tử với 19 chức năng nâng cấp và 22 chuyên mục bổ sung mới. Cập nhật kịp thời nội dung văn bản pháp quy, dự thảo, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ ngay sau khi ban hành. Thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các thông tin y tế liên quan được cập nhật ngay sau khi ban hành (kể cả các hoạt động trong ngày nghỉ). Đồng thời, đã bổ sung, cập nhật giao diện mới đáp ứng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông và các Bộ/Ngành liên quan.

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế đã cập nhật, đăng tải gần 400 thủ tục hành chính công ở mức độ 2. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng có gần 10 dịch vụ hành chính công được triển khai đạt mức độ 3 tại các đơn vị: Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế; 10 dịch vụ hành chính công được triển khai đạt mức độ 4 tại Cục An toàn thực phẩm và Cục Quản lý Dược, Cục Môi trường Y tế và Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế. Bộ Y tế cũng liên tục cập nhật kết quả dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Trong năm 2015, Bộ Y tế đã phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel hoàn thiện, hướng dẫn đào tạo và đưa vào triển khai chính thức Hệ thống Quản lý Văn bản điện tử (Voffice) tại tất cả các Vụ/Cục/Văn phòng Bộ/Thanh tra Bộ từ ngày 20/4/2015. Tổ chức kết nối liên thông hệ thống Voffice của các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ với hệ thống Eoffice của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục hỗ trợ người dùng Hệ thống Quản lý Văn bản điện tử (Voffice) tại Cơ quan Bộ Y tế, 63 Sở Y tế các tỉnh/thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các dự án trực thuộc Bộ Y tế.

Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế giao đến các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế, 63 Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng và hoàn thiện phiên bản riêng cho thiết bị Ipad, Iphone nhằm tối ưu hóa xử lý văn bản, thuận tiện cho người sử dụng ở mọi chỗ, mọi nơi.

Phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ xây dựng kết nối liên thông hệ thống văn bản điện tử của Bộ Y tế với hệ thống quản lý văn bản điện tử của Chính phủ thông qua trục kết nối liên thông của Sở thông tin truyền thông tp.HCM, hoàn thành ngày 28/9/2015. Bộ Y tế là Bộ duy nhất cùng với 19 địa phương được biểu dương về kết quả kết nối liên thông với Chính phủ và phản hồi về trạng thái tại buổi họp báo ngày 20/10/2015 của Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ. Tổ chức tích hợp chứng thư số của đơn vị trên các văn bản được ban hành từ văn thư Bộ/Cục/Thanh tra Bộ từ ngày 02/11/2015.

Bộ Y tế tiếp tục vận hành tốt hệ thống giao ban điện tử Bộ Y tế, kết nối trực tuyến với Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại Tp. Hồ Chí Minh. Đảm bảo duy trì, vận hành và kết nối các điểm cầu khi triển khai Hội nghị truyền hình trực tuyến. Đảm bảo sự hoạt động ổn định về kết nối, wifi, truyền dữ liệu, triển khai các ứng dụng trên mạng, như: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, phần mềm giao ban trực tuyến, hệ thống hội thảo trực tuyến, phần mềm quản lý và điều hành văn bản điện tử,… Tiếp tục duy trì hệ thống tổng đài IP Centrex hoạt động ổn định, hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc, tổng đài trực, trả lời điện thoại gọi từ bên ngoài vào Bộ Y tế, ngoài giờ hành chính tổng đài sẽ được kết nối, chuyển sang phòng bảo vệ.​