CÔNG TÁC CẢI CÁCH TÀI CHÍNH Y TẾ

01/07/2014 | 02:25 AM

 | 

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Y tế đã triển khai xây dựng các văn bản sau: Xây dựng Thông tư hướng dẫn Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 139/2002/QĐ-TTg về khám, chữa bệnh cho người nghèo; Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định về Quy định một số chế độ đặc thù hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa là đồng bào dân tộc thiểu số...

 Cùng với đó, Bộ Y tế đã tổ chức triển khai Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Hiện nay, Bộ Y tế đang dự thảo một số Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này.