Bộ Y tế tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014

26/09/2014 | 09:59 AM

 | 

Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ mà Bộ Y tế đã rất coi trọng thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2014.

Trong Quý I, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định công bố số 242/QĐ-BYT ngày 20/1/2014 trong lĩnh vực khoa học đào tạo, Quyết định số 625/QĐ-BYT ngày 24/2/2014 trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, Quyết định số 731/QĐ-BYT ngày 4/3/2014 trong lĩnh vực giám định pháp y để công bố 14 thủ tục hành chính và bãi bỏ 06 thủ tục hành chính.

Trong Quý II, Bộ Y tế đã ban hành 04 Quyết định công bố số 1143 /QĐ-BYT ngày 04/4/2014 trong lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm, Quyết định số 1669/QĐ-BYT ngày 12/5/2014 trong lĩnh vực Khoa học đào tạo, Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 16/5/2014 trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 23/5/2014 công bố 14 thủ tục hành chính và bãi bỏ 07 thủ tục hành chính.

Bên cạnh việc ban hành mới các thủ tục hành chính, Bộ Y tế đã thực hiện nghiêm túc việc công khai thủ tục hành chính. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đã được ban hành và công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia là 333 thủ tục. Các đơn vị đã thực hiện đúng các yêu cầu về niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Song song với đó, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính cũng được coi trọng. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân và doanh nghiệp đối với các quy định hành chính luôn được đăng tải trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và được niêm yết tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.​