Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 8/1/2020
Lĩnh vựcLĩnh vực Y Dược cổ truyền
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Các cơ sở Y tế
Link kết quả Xem kết quả
Tên File 20200107-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--2423160356661046.pdf