Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Danh sách công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 24/6/2019
Lĩnh vựcLĩnh vực Y tế Dự phòng
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Các tổ chức
Link kết quả Xem kết quả
Tên File 20192406-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1--7711942925270668.docx