Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 16
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 204/MT-SKHC Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 24/02/2020 cv204mt-signed--1958000943898971.pdf
2 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 8/1/2020 Các cơ sở Y tế 09/01/2020 20200107-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--2423160356661046.pdf
3 5084/QĐ-BYT Các cơ sở Y tế 10/12/2019 tthc-hóa-chất-1--605224140857384.pdf
4 5083/QĐ-BYT Các cơ sở Y tế 10/12/2019 tthc-phòng-khám-bnn-1--604905921362394.pdf
5 Công văn 1452/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Các cơ sở Y tế 14/10/2019 cv1452mt--19376464365973344.pdf
6 Công văn 1579/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 05/11/2019 cv1579mt--19376250470023824.pdf
7 Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Các cơ sở Y tế 16/11/2019 cv1669mt--19376011538167828.pdf
8 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Các cơ sở y tế 11/11/2019 danh-sach-pkbnn-17-11--18790114680623140.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 18.10.2019 22/10/2019 danh-sach-pkbnn-18-10--17408512619690102.pdf
10 Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 07/8/2019 Các tổ chức 07/08/2019 danh-sach-pk-bnn--10414360792538684.pdf