Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1026
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/NĐ-CP, Cập nhật ngày 04/3/2020 Tổ chức 04/03/2020 20200306-danh-sach-cac-don-vi--656228788460488.pdf
2 475/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Môi trường y tế 04/03/2020 cv475-cb-kie-m-nghie-m-signed--2755364347198214.pdf
3 105/YDCT-QLHN về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện YHCT TW Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 04/03/2020 g-i-kèm-công-v-n-s-105--2755054424181009.pdf
4 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 02.03.2020 cơ sở y tế 03/03/2020 danh-sach-pk-bnn-02-3-2020--2674535185058699.pdf
5 204/MT-SKHC Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 24/02/2020 cv204mt-signed--1958000943898971.pdf
6 61/BVTT-KHTH đăng ký danh sách người hành nghề tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh Bệnh viện Tuệ Tĩnh 24/02/2020 ds-hành-ngh-bv-tu-t-nh-14-2-2020-1--1956331083516337.pdf
7 60/CV-BVCCTW về việc đăng ký người hành nghề tại cơ sở Khám chữa bệnh Bệnh viện châm cứu Trung ương 24/02/2020 ds-hành-ngh-bv-châm-c-u-tw-1--1956218146068794.pdf
8 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 8/1/2020 Các cơ sở Y tế 09/01/2020 20200107-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--2423160356661046.pdf
9 5084/QĐ-BYT Các cơ sở Y tế 10/12/2019 tthc-hóa-chất-1--605224140857384.pdf
10 5083/QĐ-BYT Các cơ sở Y tế 10/12/2019 tthc-phòng-khám-bnn-1--604905921362394.pdf