Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1046
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.008436 Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 19/01/2021
2 Thông tin đơn vị khảo nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh 23/12/2020 cv2206-công-b-kh-o-nghi-m-signed--3024793162177230.pdf
3 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 21.12.2020 23/12/2020 danh-sach-pkbnn-21-12--2334078538144501.pdf
4 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 18.11.2020 20/11/2020 danh-sach-pkbnn-19-11--430465168135981.pdf
5 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 21.10.2020 Cơ sở y tế 22/10/2020 danh-sach-pkbnn-21-10--20414615479935392.pdf
6 Danh sách cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 12/10/2020 danh-sach-pkbnn-08-10--19225003801902212.pdf
7 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cập nhật ngày 04.10.2020 Tổ chức 05/10/2020 202008-danh-sach-cac-don-vi-final-1--18689332648102248.pdf
8 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương năm 2020, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương 05/10/2020 ds-hành-ngh--18629251296524544.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 10/9/2020 Cơ sở y tế 11/09/2020 danh-sach-pkbnn-10-9--16612569792457874.pdf
10 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành 10/07/2020 657_k2dt-dt_09072020_2-signed--12555047186181682.pdf